Tarieven

Per 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven:

Algemeen uurtarief: EUR 17,00
Er geldt een minimumtijd van 30 minuten.

Reiskosten (vanaf Robijnstraat Leiden):
Eerste 5 kilometer: EUR 1,50
Meer dan 5 kilometer: EUR 2,50
Meer dan 12 kilometer: tarief op basis van openbaar vervoer.

Kosten bij niet tijdig afmelden van afspraak:
Uurtarief en gemaakte reiskosten.
Afmelden voor een afspraak kan uiterlijk op de dag van de afspraak
tussen 8.00 en 8.30 uur.

Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met de tarieven en de eerder genoemde regels.